เขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

เขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง
ด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้