วีดิทัศน์ ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วีดิทัศน์ ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่1 วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

1. วันที่16 กรกฎาคม 2561 ภาคเช้า ช่วงที่ 1 คลิก

2.วันที่16 กรกฎาคม 2561 ภาคเช้า ช่วงที่ 2 คลิก

3.วันที่16 กรกฎาคม 2561 ภาคคำ่   ช่วงที่ 1 คลิก

4.วันที่17 กรกฎาคม 2561 ภาคเช้า ช่วงที่ 1 คลิก

5.วันที่17 กรกฎาคม 2561ภาคเช้า ช่วงที่ 2 คลิก

แชร์ข่าวนี้