ประเมินจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา

ประเมินจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับ คณะ สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

แชร์ข่าวนี้