ติดต่อเรา

ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611221 ต่อ 7903
โทรสาร : 044-612858
Email : watcharin.sp@bru.ac.th