ข่าวประชาสัมพันธ์

งานผลิตสื่อ

งานบันทึกภาพวีดีโอ/ภาพนิ่ง

การประกวดมิสเตอร์ ทัวริสซึ่ม เวิลด์ไทยแลนด์ 2018

    การประกวดมิสเตอร์ ทัวริสซึ่ม เวิลด์ไทยแลนด์

Read More

ประเมินจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับ คณะ สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา

Read More

บันทึกภาพนิ่งและสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2561

(เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

Read More

งานเครื่องเสียงและอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา

ประเมินจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับ คณะ สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา

Read More

เตรียมงานประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Read More

เตรียมงาน ประชุมคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่

(เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

(เพิ่มเติม…)

Read More

งานซ่อมบำรุงและติดตั้ง